fredag 30. oktober 2009

Info om Lillehammer-Oslo neste år

Trond har mottatt en e-post i fra Ingar Willhelmsen i Styrkeprøven, som ønsker at vi skal ta et standpunkt om vi skal stille egen gruppe i Lillehammer-Oslo neste år. Han ønsker at vi gir en tilbakemelding på dette i desember slik at vi da vil få et Wild card. Det blir sendt svar fra Trond at vi ønsker å stille egen gruppe, og det er derfor viktig at alle som ønsker å delta sender e-post til Trond og bekrefter at de stiller. Vi bør melde oss på før første frist går ut.

Hilsen Geir K


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar