tirsdag 24. januar 2012

Ullevål Sykkelklubb innkaller til årsmøte onsdag 25.januar kl 19.00

Ullevål Sykkelklubb innkaller til årsmøte onsdag 25.januar kl 19.00.
Sted: Egon Ullevål.
Agenda:
1. Konstituering, valg av dirigent og referent.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Vedta medlemskontigent
6. Budsjett
7. Valg
Det er fint om du kan gi tilbakemelding på om du kommer eller ikke, slik at vi om nødvendig må finne et større/bedre lokale enn hos Egon :-)
Vi sees!
Hilsen styret